เทศบาลตำบลบ้านปง

Name:
เทศบาลตำบลบ้านปง (name)
เทศบาลตำบลบ้านปง (name:th)
Type: amenity:townhall
Last Updated: 2014-01-11 00:57
Admin Level: 15
Rank: Other: 30
Coverage: Point
Centre Point: 18.7502675,98.8894694
OSM: node 1583694575
Extra Tags:

Address

เทศบาลตำบลบ้านปง (Type: amenity:townhall, 0 GOTO)
1269 (Type: highway:tertiary, way 54460525, 15, 0 GOTO)
Ban Mae Ha (Type: place:hamlet, node 2494621549, 15, 0.00966574726340363 GOTO)
Ban Pang Yang (Type: place:hamlet, node 2494623688, 15, 0.0109911625709003 GOTO)
Chiang Mai (Type: place:city, node 178056220, 15, 0.10615599839302 GOTO)
Chiang Mai Province (Type: boundary:administrative, relation 1908771, 4, 0.0978376220319071 GOTO)
Thailand (Type: boundary:administrative, relation 2067731, 2, 5.12461837591094 GOTO)
th (Type: place:country_code, 0 GOTO)